Vazduh u Sokobanji i ruža vetrova

Vazduh koji ispunjava Sokobanju definiše ruža vetrova i harmonija prirode i reljefa. Bogat je kiseonikom i ozonom što je odlično za život i smeštaj. Soko Banja nema jakih vetrova dok šuma ima u izobilju. Vazdušni pritisak je povoljan za život jer je bez naglih promena što je bitno za karidiovaskularna i pluća oboljenja. Sa Ozrena, danju struji čista i sveža vazdušna struja koji leti rashlađuje rosa, te se skoro nikada ne oseća vrućina što i puni smeštajne kapacitete Sokobanje. Zahvaljujući brojnim lekovitim izvorima koji su bogati radioaktivnim gasovima, svaki gost je za vreme boravka u Banji, izložen blagoj prirodnoj inhalaciji. Ona dobija ružu vetrova sa planina Ozren i Rtanj, o čemu svedoči i pravac rasta visokog drveća. Mesto gde on bukvalno opije čoveka je park Vlasina na Ozrenu.

Prisustvo pozitivnih i negativnih jona u etru, odnosno povoljna jonizacija, osvežava i okrepljuje čovekov organizam. U okolini u prečniku od 30 km nema fabričkih dimnjaka, pa samim tim ova banja nema ni zagađene vode ni zemljište. To dokazuje i ptica vodomar koja je vrlo osetljiva na zagađenu okolinu.

Nad kotlinom postoji stalno kruženje svežeg šumskog vetra. Vazduh, Soko Banja koristi i za lečenje ozbiljnijih plućnih bolesti. Noću, hladan vetar koji se spušta sa Rtnja i Ozrena ka Moravici donosi prijatnu svežinu letnjim noćima. Meštani ga zovu noćnik. Zimi često duva jugo, koji brzo povišava temperaturu, topi sneg i isušuje zemljište.
Vrednost vazdušnog pritiska u kotlini je veoma važan za sve bolesnike koji dolaze na lečenje i smeštaju se u Sokobanji, jer je dokazano da mala promena može značajno da utiče na brojne bolesti. Tako je ona prirodno lečilište.