Turizam Sokobanje

Postoje nekoliko oblika selektivnog turizma na teritoriji opštine Soko Banja: zdravstveni, izletnički, manifestacioni, seoski i u povoju kao ekološki, lovni, ribolovni i kongresni. Turizam Sokobanje možemo podeliti na:
 

ZDRAVSTVENI

Zdravstveni turizam se razvija u okviru 3 zone: Soko Banja, Banja Jošanica i Ozren.
Banja Jošanica sa privatnim smeštajem, je veoma značajna u razvoju zdravstvenog turizma na tom prostoru. Termo-mineralne vode kao i peloid omogućavaju razvoj banjskog zdravstveno-rekreativnog turizma. Ovo prirodno lečilište danas koristi i sve veći broj stranih turista.
Ozren sa specifičnom klimom, vegetacijom, ekološkim i drugim prirodnim vrednostima daje veoma vredna zdravstveno-rekreativna obeležja prostoru čineći ga posebno interesantnim i privlačnim. Određeni broj gostiju koji dolazi u Sokobanju smeštaj nalazi privatno, dok zdravstvene usluge neke od bolnica koristi tokom svok boravka.
Neosporivi zdravstveni faktor su prvi koristili Rimljani izgradnjom Rimskog kupatila - Amama u centru grada, koga kasnije koriste i Turci pa ga narod danas naziva i Turskim kupatilom.
 

MANIFESTACIONI

je vid selektivnog turizma koji je u Sokobanji već stekao određenu tržišnu afirmaciju kroz organizovanje kultutrno-zabavnih manifestacija (vodi Turistička organizacija Sokobanje ) - Prva harmonika od 1962.; Zlatne ruke-od 1983.; Međunarodni salon ekološke karikature-od 1992.; Umetnička kolonija Soko Grad organizuje se od 1995.; Sv. Jovan Biljober-od 1994. godine.
 

SPORTSKO-MANIFESTACIONI

je zasnovan pre svega na prirodnim pogodnostima okoline (klima, jezerska površina...). Boravak sportskih ekipa iz zemlje i inostranstva, o kojima se brine Turistička organizacija TOSB, čini značajnu stavku u turističkom prometu i korišćenju banjskih kapaciteta.
 

VIKEND I IZLETNIČKI

je stekao svoju afirmaciju kod stanovništva okolnih mesta (Aleksinca, Niša, Bora, Zaječara, Knjaževca, Paraćina). Za razvoj vikend i izletničkog turizma pogodni su izleti na Ozren, Rtanj, Lepteriju, u Jošanicu, Vrmdžu, na Bovansko jezero i vrelo Moravice koje prate ugostiteljski, rekreativnim i uslužni objekti. Naročito ga razvija Akva park Soko Banja zbog koga veliki broj turista vikendom i poseti ovu banju. Pogledajte najbolji smeštaj blizu Akva parka Sokobanja.
 

EKOLOŠKI (škola u prirodi)

Ovaj turizam se temelji na raznovrsnim prirodnim i zaštićenim vrednostima i njihovim raznolikim vaspitno-obrazovnim, turističko-rekreativnim, zdravstvenim obeležjima kao i svemu onome što Sokobanju karakteriše kao ekološku opštinu. Začeci ovog oblika turističkog prometa su već vidljivi (škole u prirodi u hotelu Zdravljak i Priordnom lečilištu Banjica). Najpogodnije uslove za razvoj ekološkog turizma pruža Ozren.
 

KONGRESNI

On se svrstava među najprofitabilnije vidove selektivnog turizma. U Sokobanji se bazira na korišćenju postojećih sala u hotelima Moravica i Zdravljak.
 

LOVNI

Lov je takođe jedan od najprofitabilnijih vidova turističkog prometa. Osnova razvoja ovog vida selektivnog turizma čine različiti stanišni uslovi za opstanak brojnih lovno interesantnih životinja, kao i raspoloživi lovni fond.
Na području opštine Sokobanja, već postoji lovište Moravica (površina lovišta je 36 437 ha), kojim gazduju Srbijašume i lovačko društvo Soko. Bogato je vukovima, lisicama, divljim svinjama, zečevima i fazanima. Prvi put, Lovački savez Srbije je u saradnji sa lokalnim lovačkim društvom organizovao manifestaciju Vuku u pohode-Rtanj 2004., koja je okupila oko 450 lovaca iz naše zemlje, Bugarske i Italije (godinama love u okolini Banje).
 

RIBOLOVNI

Ribolov je već razvijen na Bovanskom jezeru koje je veoma bogato ribom (som, smuđ, šaran, amur, tolstolobik, klen, grgeč (bandar), srebrni karaš (babuška), deverika, beovica. Reka Moravica, koja gradi Bovansko jezero, u gornjem toku do same Sokobanje ima izuzetno čistu vodu. Taj deo reke je zarastao u rastinje, teško je pristupačan i predstavlja deo netaknute prirode.
 

SEOSKI

Boravak na selu čini poseban segment ponude u turizmu. Očuvana priroda, čist vazduh sa mirisom cveća, borovine, sena i pašnjaka, bistre reke i potoci, šetnje kroz bajkovite seoske ambijente. Osnovu seoskog turizma čine zdravstveno-rekreativne, pejzažno-estetske, ekološke i ambijentalne vrednosti ruralnog prostora, kao i ostaci etno kulture i arhaičnog načina privređivanja. Sela koja goste dočekuju tokom cele godine nalaze se nadomak Sokobanje, tako da se sa odmora na selu brzo može doći u Banju na lečenje, kupanje i inhalaciju pod nadzorom lekara. Privatan smeštaj je obezbeđen u komfornim kućama, a ishrana se može organizovati kod domaćina, ili ukoliko žele, gosti sami mogu da prirpremaju hranu, da planinare, beru šumske plodove i lekovito bilje, da pomažu domaćinima u spremanju jela, da rade na polju, da se bave nekim od starih, ali uvek korisnih zanata.