Dom Zdravlja u Sokobanji - Hitna pomoć

Dom Zdravlja u Sokobanji se nalazi na 100 m od gradskog šetališta. Zdravlje, prevencija i lečenje ljudi na teritoriji cele opštine su primarna stvar ove institucije. U njegovom sastavu su:
 

Hitna pomoć u Sokobanji - 194

je medicinska služba za pružanje neophodne pomoći zdravstveno ugroženim licima usled nereća ili kritičnih stanja. Služba je opremljena svim neophodnim medicinskim aparatima za efikasno i kvalitetno zbrinjavanje pacijenata na terenu ili usled transporta. Tel: 018/ 830-214
 

Opšta medicina

se bavi zdravsvenim stanjima pacijenata starijim od 18 godina. Služba broji 7 doktora i 8 medicinskih sestara.
Radno vreme: radnim danom: 07 - 20 h; subotom: 07 - 14 h; Nedeljom i za praznike služba ne radi.
 

Pedijatrija

se bavi dijagnostikom, lečenjem, terapijom, kao i prevencijom bolesti kod dece.
Radnim danom: 07 - 14.30 h; Subotom: 08 - 13 h; Nedeljom i za praznike služba ne radi.
tel: 018/ 830-908
 

Ginekologija

Ginekoloska služba rešava zdravstvene probleme kod žena u toku trudnoće i radi na očuvanju njihove reproduktivne funkcije. Služba ima dva lekara specijalista ginekologije u svom sastavu.
Radnim danom : 07 - 20h;  Petkom : 07-14 h; Subotom, nedeljom i  praznikom -  ne radi.
tel: +381/18/ 830-908
 

Patronažna služba

Rad patronažne službe se bazira na terenu kroz edukaciju stanovništva radi podizanja zdravstvene svesti.
 

Stomatologija

se bavi bolestima zuba, korekcijom anomalija zuba i lečenjem bolesti usta kod dece i odraslih. Služba ima 4 stomatologa.
 

Laboratorija

Radi detalnije analize zdravlja, labaratorijska služba se bavi uzimanjem potrebnih uzoraka za dalju biohemijsku ili hematološku analizu. Opremljena je savremenim aparatima i analizatorima radi dobijanja kvalitetnih rezultata u kratkom vremensko m roku.
 

Rentgen

Radiološka služba vrši snimanja delova ljudskog tela rentgenskim aparatom. tel: 018/830-417;


Interno

Služba interne medicine se bavi dijagnostici, monitoringom, terapijom i lečenjem pacijenata obolelih od kardiovaskularnih bolesti, metaboličkih poremećaja, poremećaja varenja, reumatskih stanja, respiratornih bolesti i dr. tel 018/830-430;
 

Oftalmologija

Oftlamološko odeljenje se bavi funkcijom oka i očnih mišića, poremećajima i bolestima očiju kao i sprovođenju dijagnostičkih i terapijskih procedura.
018/830-078
 

Pneumofiziologija

se bavi nespecifičnim i specifičnim bolestima pluća. Obavljaju se savremene dijagnostičke procedure, praćenje bolesti i terapija. Ukoliko su stanja kritična, pacijent se upućuje na višu instancu.
 

Neuropsihijatrija

Neuropsihijatrijska služba leči neorološka i psihiijatrijska akutna i hronična stanja.
 

Apoteka

nalazi se u centru grada, na šetalištu. Radno vreme: radnim danom : 07 - 19 h; subotom: 07-14 h.

Lokacija

Dom Zdravlja - Hitna pomoć
Mitropolita Mihajla 23
Telefon: 018 830 214; 830 664